Με τη συμμετοχή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας για την υλοποίηση ευρωπαϊκού έργου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Η συνάντηση εργασίας της Κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών και γνώσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Building knowledge from local practices: a solution for better care and integration of unaccompanied minors» πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη 28 και 29 Οκτωβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από την επιστημονική ομάδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκπρόσωποι από τον Γαλλικό Οργανισμό «Apprentis d’Auteuil», τον Ιταλικό Οργανισμό «Federazione SCS CNOS», τον Γερμανικό Οργανισμό «Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands», τον Οργανισμό  l’Heure Joyeuse από το Μαρόκο, το Ghent University από το Βέλγιο, το Πανεπιστήμιο του Bedfordshire από την Αγγλία και το Παρατηρητήριο για τη μετανάστευση των ανηλίκων του Πανεπιστημίου του Poitiers από την Γαλλία.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, καθώς και την κεφαλαιοποίηση αυτών των καλών πρακτικών που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η συνάντηση της Κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών και γνώσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην Ευρώπη είχε ως στόχο την περαιτέρω ανάλυση της τελικής μορφής των παραδοτέων του έργου, καθώς και την ανάπτυξη της στρατηγικής προώθησης και διάχυσης του εκπαιδευτικού εργαλείου που θα παραχθεί ως αποτέλεσμα των εκπαιδεύσεων των επαγγελματιών που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του έργου.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ.